Plastyczna

Call Us: +1 800 559 6580

Kultura i Sztuka

Jakie są funkcje sztuki?

Sztuki nie da się opisać za pomocą konkretnej definicji. Mówimy że sztuka to rodzaj rzemiosło, które jest uprawiane przez artystów. Tych z kolei jest wielu, tak samo jak form dzieł, które tworzą. Można z kolei podzielić funkcje jakie sztuka pełni.
Pierwszą z nich jest funkcja estetyczna. Dzieło zmusza odbiorcę do przeżywania pewnych emocji, w tym do poczucia wrażliwości na piękno. Artysta może także za pomocą swych tworów przekazywać pewne myśli, dzięki czemu mamy podział na funkcję komunikacyjną. Sztuka może bawić i uczyć, czego najlepszym dowodem jest, to że za jej pomocą przekazywać można pewne wzorce, normy zachowań a także móc zrelaksować się, nawet poprzez bezpośrednią formę uczestnictwa odbiorcy w tworzeniu sztuki. Bardzo często sztuka posiada symbolikę religijną, wzorowaną motywami pochodzącymi z różnych wierzeń. Jeżeli uznamy za sztukę takie formy leczenia jak choreoterapia czyli leczenie tańcem lub muzykoterapia, pełni wtedy ona rolę pomocnicza w poprawie zdrowia na przykład psychicznego danego pacjenta. Sztuka pomogą w integracji danym narodom i kulturom przypisując im charakterystyczne dla nich dzieła, motywy i wzorce.
Jak widać pojęcie sztuki ie ogranicza się jedynie do zbioru dzieł w muzeum, gdyż pełni ona naprawdę przeróżne funkcje o odmiennym charakterze.

Czym jest sztuka?

Sztuka to pojęcie względne, przynajmniej w dzisiejszych czasach, w których za sztukę można przyjąć dosłownie wszystko. Świadczą o tym chociażby niektóre popularne programy telewizyjne emitowane na antenie komercyjnych stacji. Sztuka to oczywyście malarstwo – jest to główne skojarzenie większości osób. Wielkim twórcą w tej dziedzinie jest powszechnie znany Leonardo da Vinci czy Hans Memling. Jednakże, dziś sztuka to kwestia mocno dyskusyjna. Bo czy mianem dzieła można nazwać umiejętne operowanie piłką koszykarską? Jedni stwierdzą, że nie, dla innych natomiast będzie to arcydzieło. Mianem sztuki często określa się również grafitti, co dla większej części społeczeństwa, zwłaszcza dla osób starszych, wydaje się być kompletną pomyłką. Ci ludzie uważają bowiem, że niszczenie budynków poprzez pisanie na nich lub rysowanie przedziwnych rzeczy jest kompletnie nie do przyjęcia i powinno być wręcz karane. Graficiarze jednak sami siebie nazywają artystami, gdyż w to, co robią, wkładają całę swoje serce i emocje, a czy nie na tym właśnie polega sztuka? Na pewno jest to proces bardziej podlegający pod rozważany tu termin, aniżeli gra na garnkach kuchennych czy dziwne pląsy nazywane profesjonalnym tańcem.

Akademie sztuk pięknych

Sztuka posiada różnorodne oblicza, z których większość skupiona jest na przeszłości. Współczesne dział sztuki są bowiem dość przejaskrawione i niekoniecznie odpowiadające poczuciu piękna i zachwytu, które powinny towarzyszyć każdemu zaangażowanemu w świat artyzmu i każdemu kto odbiera ten przekaz. Akademie sztuk pięknych, które zlokalizowane są w wielu miastach naszego kraju i kształcą specjalistów w tej dziedzinie juz od lat, udostępniają bardzo wiele różnorodnych  kierunków, wśród których najbliższym działaniom na rzecz sztuki jest malarstwo. Aby jednak stać się absolwentem malarstwa, trzeba posiadać niezwykły talent i być w pełni zaangażowanym w tę dziedzinę. Studenci tego kierunku są więc tak zwanymi szalonymi artystami z głową w chmurach, skupionymi często wyłącznie na aspektach związanych z malowaniem i odkrywaniem nowych obszarów szeroko pojętej sztuki. W kwestii przyszłości jednak, ukończenie wyłącznie tego kierunku nie wróży ogromnych sukcesów zawodowych, za wyjątkiem tych osób, których niebywały talent i ponadprzeciętność wyniosą ich nad standardy i uczynią sławnymi artystami których dzieła będą sprzedawane za tysiące złotych. W tej grupie znajdą się jednak nieliczni artyści i absolwenci uniwersytetów artystycznych.

Rozumienie sztuki

Zastanawiając się nad poziomem zrozumienia sztuki, możemy dojść do wniosku, że znajduje się ona poza możliwościami zdefiniowania i zamknięcia w sztywnych ramach. Sztuka jest elementem niezwykle istotnym w naszym życiu. Wpływa ona bowiem na to wszystko, co stanowi jego sens i ubarwia szare dni. Jednak poprzez pojęcie sztuki i rozumienie jej przekazu każdy może odbierać zupełnie coś odmiennego. Sztuka nie jest bowiem elementem powtarzalnym, a już na pewno nie oczywistym. Na przestrzeni wieków podlegała ona różnorodnym zmianom i każda z nich była skrajnie odmienna od kolejnej. Nie oznaczało to jednak, że którejś z tych odsłon nie można było nazwać sztuką, wręcz przeciwnie. W ogólnym rozumieniu sztuka jest wszystkim tym co porusza i wzbudza emocje. Nawet jeśli to tylko czarny kwadrat na białym tle, dla kogoś ten obraz może mieć  wielkie znaczenie i stanowić istotny element przekazu. Wszystkie te aspekty są ściśle zależne od spojrzenia na nie i realizacji poszczególnych elementów oraz przetwarzania ich przez nasz umysł. We wszystkich tych przypadkach konieczne jest jednak choćby podstawowe zamiłowanie do sztuki i poszukiwanie w niej odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Wymagana jest również pewna wrażliwość.